Je weg vinden

De ligging van de school
Onze school ligt in het centrum van Blankenberge. Als je met de auto komt, kan je die op de markt (uitgezonderd op vrijdag, de marktdag) of in de straten rond de school parkeren. Betalen moet niet op schooldagen.

In de rechterkolom vind je links naar een virtueel bezoek aan onze pagina, de plattegrond van Blankenberge, onze Facebookpagina …

plattegrond school

De plattegrond
De klaslokalen zijn genummerd. Elk lokaalnummer begint met een letter. Daaraan kan je zien in welk blok het lokaal zich bevindt. Het eerste cijfer vertelt je op welke verdieping je dat lokaal vindt. De lokaalnummers vind je ook boven de klasdeuren terug.

De structuur van onze school
We hebben een dubbele naam, maar op papier zijn we eigenlijk drie scholen. We hebben dus ook drie directeurs.
Dhr. Boydens is directeur van de middenschool; mevr. Jacxsens is directrice van de bovenbouw bso/tso en mevr. Vandermeersch is directrice van de bovenbouw aso. Maar in de praktijk zijn we één school.

Voor alle informatie over de school, ons opvoedingsproject, de activiteiten … verwijzen we je graag naar de infobrochure en het schoolreglement.

De opvoeders en de leerlingenbegeleiding
We hebben ook een opvoedersteam bij ons op school. De mensen met wie je tijdens je stage het meest in contact zal komen, zijn mevr. Devos (die ook de stageroosters maakt) en dhr. Popelier (die afwisselend met mevr. Devos het onthaal bemant).
De leerlingenbegeleiding bestaat uit dhr. Temmerman (bram.temmerman@sjsp.be) en mevr. Coene (nicky.coene@sjsp.be). Ze zijn verantwoordelijk voor respectievelijk de 1ste graad en de bovenbouw.