Het project

In een vogelgids vind je onder gierzwaluwen:

‘Zwaluwachtige vogels, maar met slankere, meer sikkelvormige vleugels en korte staart. Vlucht uiterst snel.’

Gierzwaluwen leefden oorspronkelijk in de omgeving van kliffen en rotsen. Nu vinden we ze in onze steden en dorpen waar de gebouwen de plaats van natuurlijke rotsen innemen. Spleten en gaatjes in gebouwen kunnen dienst doen als nestplaats.

Slechts enkele maanden per jaar vind je ze in onze streken (tussen half april en eind augustus). In deze periode broeden ze en dat is ook het enige ogenblik in hun bestaan dat ze zich op “vaste” grond bevinden.

Gierzwaluwen zijn zeer behendige vliegers die snelheden kunnen halen van meer dan 120 km/uur. Hun gestroomlijnde lichaam zorgt voor een minimale weerstand bij het doorklieven van het luchtruim. Ook slapen doen ze in de vlucht en dit tot 3000 meter hoogte.

Deze bijzondere stadsvogel zien we echter steeds minder. De oorzaken zijn divers maar een van de belangrijkste is het tekort aan nestgelegenheid door het afbreken van oude gebouwen en het vervangen door moderne nieuwbouw.

In het centrum van Blankenberge broeden nog een aantal gierzwaluwen in “natuurlijke” nestplaatsen. Maar die verdwijnen aan een razendsnel tempo ! Oude gebouwen worden afgebroken en vervangen door moderne appartementsblokken waar geen vogel nog een nestplaats in kan vinden. Daar willen wij iets aan doen Onze A-blok heeft bovenaan enkele vrij hoge muren die in aanmerking komen om kunstnesten aan op te hangen.

Vanuit de biologieklassen kan de plaats discreet in het oog gehouden worden.

In 2006 kreeg het project de onvoorwaardelijke steun van wijlen directeur Herman De Brabandere. Klas 1B timmerde 6 nestkasten model Zeist in mekaar en die werden eind april opgehangen aan de lifttoren boven Blok A. Met behulp van een CD met gierzwaluwengeluiden werden de vogels attent gemaakt op hun nieuwe nestplaatsen en… jawel, één koppel ging dadelijk aan het broeden en bracht met succes één of meerdere jongen groot. In 2007 hoopten we op meerdere koppels maar het bleef bij hetzelfde (?) koppel dat opnieuw in dezelfde nestkast kwam broeden. In 2008 konden we met de financiële steun van de Ouderraad een zevende nestkast mèt webcam bijplaatsen. Dit keer kwamen twee koppels tot broeden. Een verdubbeling van ons aantal maar ze kozen niet voor de kast met camera… en bleven wij op onze honger naar beelden van onze gierzwaluwen zitten.

In 2009, kwam de Ouderrraad ons opnieuw ter hulp voor een tweede camera. Die installeerden we in de nestkast waar reeds drie jaar op rij een koppel in gebroed had. Het werd een uiterst leerzaam broedseizoen vol verrassingen. We zagen twee jonge gierzwaluwen opgroeien alsook een jong koppel “schijnbroeders”waarvan wij hopen dat zij dit jaar tot broeden zullen komen. En 2010, ons vijfde jaar, werd een topjaar! Vijf koppels brachten jongen groot en in twee nestkasten zaten “schijnbroeders” die zich voorbereid hebben op het volgende broedseizoen… In 2011 hebben de leerlingen van 1B onder leiding van leerkracht Stefaan Crombez een tiental nieuwe nestkasten gemaakt. Daarvan werden er negen aan Blok C opgehangen. Zo kwam ons totaal op 26 nestkasten waarvan er 14 bezet werden. Meteen hét bewijs dat de nood aan nestgelegenheid voor gierzwaluwen in Blankenberge zeer groot is ! Onze kolonie is jaar na jaar aan het uitbreiden ! In 2012 hadden we opnieuw 14 broedkoppels alsook een paar “schijnbroeders”. Het broedseizoen 2013 zal hopelijk niet verstoord worden door de uitgelopen dakwerken. Anderzijds hebben we ons nestkastentotaal kunnen uitbreiden tot 35 stuks ! En op vrijdag 27 april verscheen het eerste giertje anno 2013 in NK7. 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *