Tweede jong in NK7 ook weg !

Gisteravond of vanmorgen is ook het tweede jong in NK7 uitgevlogen. Blijft dus nog het enkele jong in NK3 dat pas rond 15 augustus zal uitvliegen. Voorlopig gaat alles nog goed, hopelijk laten de oudervogels het niet in de steek. Want overal verlaten nu jongen hun nest en trekken weg samen met de oudervogels. Zal dit koppel zich kunnen bedwingen om nog niet mee te vertrekken ?? Het blijft (bang) afwachten…

Share

NK7 is (bijna) verlaten !

Deze morgen is het oudste jong in NK7 uitgevlogen. Na 42 dagen in de beperkte ruimte van de nestkast komt het nu in het immense luchtruim terecht, hun natuurlijk biotoop. Het zal er hun soortgenoten vervoegen en in steeds grotere groepen langzaam maar zeker naar het Zuiden afzakken. Het tweede jong zal pas vanavond of morgenvroeg uitvliegen als het er klaar voor is. Het ene jong in NK3 is vandaag 25 dagen oud en moet dus nog een tijdje achterblijven. Het ligt al voortdurend bij de invliegopening naar buiten te kijken. Maar het groeit snel en hopelijk is het rond 15 augustus ook klaar voor de grote sprong. (WV)

Share

Uitvliegen is nakend !

Vandaag zijn de twee jongen in NK7 precies 40 dagen oud. Het oudste zou normaal zondag het luchtruim moeten kiezen. Vanmorgen liggen ze nog broederlijk naast mekaar in de nestkast. Maar straks zullen ze weer druk gaan “fitnessen” om hun vleugesspieren aan te sterken : een heel gedoe in de krappe nestkast ! Maar wel levensnoodzakelijk want eens de sprong gewaagd moeten ze continu “airborne” blijven. In NK3 is het ene jong pas 20 dagen oud. Het dons maakt stilaan plaats voor het verenkleed. Het is goed te zien dat de oudervogels na iedere voederbeurt de nestkast netjes houden : de uitwerpselen van het jong worden telkens weggewerkt. Hopelijk blijven de oudervogels tot 14 augustus hun taak uitvoeren. Dan kan ook dit jong zijn soortgenoten achterna vliegen.

Share

Gierzwaluwen boom !

Deze morgen rond 9u. een bezoekje gebracht aan de school. Zeker 50 gierzwaluwen cirkelen boven de speelplaats ! Nooit zoveel gezien ! In groepjes van 6 à 10 soms zelfs 15 à 20 duiken ze luid gierend langs de nestkasten. Af en toe haken er een paar aan om zich dan zelfs in mekaar verstrengeld te laten vallen en weer weg te schieten. De groep zal de komende dagen nog groter worden nu er overal jonge giertjes het luchtruim kiezen en hun soortgenoten vervoegen. Een hartverwarmend spektakel ! (WV)

Share

Het aftellen is begonnen !

Vandaag zijn de twee jonge giertjes in NK7 precies 35 oud. Nog 7 dagen oefenen en ze zijn klaar om volgende week zondag uit te vliegen. Ze zullen zich dan aansluiten bij honderden anderen om traag maar zeker naar het Zuiden af te zakken. Het ene jong in NK3 is pas 15 dagen oud. He tweede onbevruchte eitje is uit het nestje gewerkt en ligt er maar troosteloos bij. Maar het jonge giertje groeit voorspoedig en hopelijk kan het rond 14 augustus ook uitvliegen. Deze morgen heb ik op verschillende locatie’s tientallen giertjes hun fameuze giervluchten zien uitvoeren : dat is altijd een schitterende ervaring ! Fijn om vast te stellen dat ze het goed doen in de streek. Maar ook uit het verre Maasmechelen krijg ik positieve berichten. Daar is de voorzitter van Natuurpunt, Mevrouw Tine Pattyn, prachtig werk aan het leveren om onze giertjes te beschermen en projecten uit te werken. Haar onvermoeibare inzet is een voorbeeld voor de vele tientallen gierzwaluwenbeschermers die  overal in het land anoniem bezig zijn !

Share

Vliegende mieren !

Met de warmte van de laatste dagen kruipen overal in het land duizenden vliegende mieren uit hun nesten om hoog in de lucht hun bruidsvluchten uit te voeren. Gierzwaluwen die zo een wolk ontdekken komen er maar al te graag op af om zich met spectaculaire duikvluchten te goed te doen aan dit feestmaal ! Hun jongen varen er wel bij ! In NK7 zijn de jongen vandaag 28 dagen oud. Het kuiken in NK3 is nu 8 dagen oud.

Share

Nieuw leven in NK3 !

Vandaag 7 juli verlieten beide oudervogels voor het eerst de nestkast. Het eerste jong dat zaterdag 3 juli uit het ei kwam is nog steeds alleen ! Het tweede eitje ligt er nog steeds maar het is goed mogelijk dat het bij dat ene kuiken blijft. Het duurde opvallend lang vooraleer er hier eitjes kwamen. Ik denk dat het mannetje een nieuw en onervaren vrouwtje bij zich heeft dat nog veel moet leren ! Maar  het weer is prachtig en er zijn volop insecten dus zal het jong zeker voldoende voedsel krijgen. Het is nu vier dagen oud, nog steeds naakt en blind en weegt ongeveer 10 gram. In NK7 beginnen de twee kuikens steeds meer op hun ouders te lijken maar ze zijn goed te herkennen aan hun witte kopjes en kortere vleugeltjes die de volgende weken steeds langer zullen worden. Ze zijn trouwens al over de helft van de nesttijd. (WV)

Share

Alles verloopt naar wens…

In NK3 is het broeden nu 18 dagen aan de gang. Deze ochtend is het eerste kuiken uit het eitje gekomen, het tweede laat nog wat op zich wachten. In NK7 zijn de twee kuikens nu 20 dagen oud. Hun oogjes zijn al open en hun veertjes beginnen het dons te vervangen. !Zij zullen rond 25 juli klaar zijn om uit te vliegen. Voor de kuikens in NK3 zal dat pas rond 15 augustus zijn. Ter plaatse kunnen vaststellen dat er nog drie andere kasten bezet zijn : NK5, NK11 en NK12. Vijf broedkoppels, dat betekend dat er dus elk jaar van het project een broedkoppel is bijgekomen. (WV)

Share