WISKUNDE 1B (5 u.) – 2B (3 u.)

WIE?
Dit is de vakgroep wiskunde van de 1ste graad, B-stroom:
– mevr. Anneke De Block (anneke.deblock@sjsp.be)
– mevr. Maite De Boom (maite.deboom@sjsp.be)

LESMATERIAAL
Voor het vak wiskunde gebruiken we de cursus ‘Op mij kun je rekenen’.
Dit leerwerkboek wordt – hoofdstuk per hoofdstuk – digitaal aangeboden via www.jopie.be/bstroom.
Op die site vind je ook fiches met de samenvattingen.

Deze hoofdstukken worden in de map ‘wiskunde’ in PDF Expert geplaatst.

LEREN EN EVALUEREN
Taken en toetsen worden digitaal of op papier gegeven.

 • PDF Expert
  Daarnaast krijg je PDF’s waarop je zaken moet invullen in PDF Expert en die je dan via Showbie moet indienen.
 • Bookwidgets
  Soms worden oefeningen, taken, toetsen … aangeboden via Bookwidgets.
 • MadMath
  Met de app MadMath kan je de vier hoofdbewerkingen oefenen.

LEREN LEREN

Leren in de les en na school

 • Leren begint al in de les: aandachtig meewerken, vragen stellen wanneer iets niet duidelijk is … Tijdens de les geeft de leerkracht ook al heel wat tips: Wat is belangrijk? Waar vind je oefeningen? Duid extra informatie altijd aan in je leerwerkboek.
 • Leren is vooral oefeningen maken. Zorg dat je alle oefeningen begrijpt, en opnieuw kan maken.

Ondersteuning

 • We respecteren de afspraken die via handelingsplannen werden gemaakt (ingelezen examens, meer tijd geven bij examens en indien mogelijk ook bij toetsen, het gebruik van het rekentoestel, examens op A3-formaat …).
 • We overleggen (al dan niet via klassenraden) met het CLB en de leerlingenbegeleiding omtrent leerproblemen en taalachterstand.
 • We vragen soms samenvattingen en voorbereidingen bij een toets. Dit wordt gecontroleerd d.m.v. steekproeven; bij sommige leerlingen wat vaker dan bij andere.
 • Leerlingen moeten taken en toetsen verbeteren en leren uit hun fouten.
 • Indien nodig bespreken we je studiemethode en -aanpak persoonlijk.
 • We trainen je op het functioneel inzetten van hulpmiddelen (tafelkaart, rekentoestel …).