NEDERLANDS 1B (5 u.) – 2B (3 u.)

WIE?
Dit is de vakgroep Nederlands van de 1ste graad, B-stroom:
– Mevr. Anneke De Block (anneke.deblock@sjsp.be)
– Mevr. Maite De Boom (maite.deboom@sjsp.be)

LESMATERIAAL
Voor het vak Nederlands gebruiken we een leerwerkboek. Daarnaast hebben we een  website waarop we onze digitale documenten delen en linken leggen naar interessante sites, filmpjes …

 • Frappant 1B of 2B Leerwerkboek op papier
  Dit stop je in een ringmap.
 • Frappant 1 of 2 Digiboek. 
Dit is de digitale versie van het leerwerkboek.
  > in de app ‘Digiboek’ van Uitgeverij Pelckmans
  > ook te raadplegen via de site p.pelckmans.be
 • Een eigen vakwebsite: www.jopie.be/bstroom

LEREN EN EVALUEREN
Taken en toetsen worden meestal op papier gegeven. Digitale toetsen en taken worden altijd ingediend in Showbie.

 • PDF Expert
  Herhalingsbundels krijg je via de site van de B-stroom en je bewaart ze zelf in PDF Expert.
 • Bookwidgets
  Soms worden oefeningen, taken, toetsen … aangeboden via Bookwidgets.

LEREN LEREN

Leren in de les en na school

 • Leren begint al in de les: aandachtig meewerken, vragen stellen wanneer iets niet duidelijk is … Tijdens de les geeft de leerkracht ook al heel wat tips: Wat is belangrijk? Waar vind je oefeningen? Duid extra informatie altijd aan in je leerwerkboek.
 • In de leerwerkboeken Frappant 1B en 2B wordt aandacht besteed aan leren leren:
  • Theorie wordt in groene leren-lerenkaders vastgezet.
  • Na elke les maak je een tussentoets. Zo weet je of je de leerstof kent en kan.
  • Na elk deel (vijf lessen) volgt een les ‘Test Jezelf’ op een groene achtergrond. Die maak je altijd ter voorbereiding van de grote toets. De oplossingen van de Test Jezelf vind je in de verbetermap in de klas terug.
  • Er wordt heel veel aandacht besteed aan schooltaalwoorden en instructietaal, vooral in elke tiende les, de BZL-les (= ‘begeleid zelfstandig leren’).

Ondersteuning

 • We geven feedback bij taken, BZL-opdrachten, toetsen en taken … d.m.v. (zelf)evaluatiedocumenten.
 • We respecteren de afspraken die via handelingsplannen werden gemaakt (ingelezen examens, meer tijd geven bij examens en indien mogelijk ook bij toetsen, examens op A3-formaat, geen spelling(s)fouten aanrekenen bij leerlingen met dyslexie …).
 • We overleggen (al dan niet via klassenraden) met het CLB en de leerlingenbegeleiding omtrent leerproblemen en taalachterstand.
 • We vragen samenvattingen en voorbereidingen bij een toets. Dit wordt gecontroleerd d.m.v. steekproeven; bij sommige leerlingen wat vaker dan bij andere.
 • We gaan op regelmatige basis naar de bib om klassikaal boeken te ontlenen. Elke leerling leest zeker 5 boeken per jaar uit.
 • Leerlingen moeten taken en toetsen verbeteren en leren uit hun fouten.
 • Indien nodig bespreken we je studiemethode en -aanpak persoonlijk.
 • We trainen je op het functioneel inzetten van hulpmiddelen (woordenboeken, digitale bronnen, sociale media …).
 • In de lessen geven we mondeling heel wat leren-lerentips. Op de lijst ‘kennen en kunnen’ worden die nog eens expliciet vermeld.
 • Leerlingen die dit nodig hebben, worden extra begeleid in het gebruik van hulpmiddelen zoals de spellingscontrole, woordenboeken, het schooltaalwoordenboek …
 • We gaan gericht met apps aan de slag:
  • presentaties via Keynote, Picollage …
  • oefeningen maken met Bookwidgets …
  • informatie opzoeken via het internet …
  • apps om mindmaps te maken …