NATUURWETENSCHAPPEN 1B (2 u.) – 2B (2 u.)

WIE?
Dit is de vakgroep natuurwetenschappen van de 1ste graad, B-stroom:
– mevr. M. De Boom (maite.deboom@sjsp.be)

LESMATERIAAL
Voor het vak natuurwetenschappen gebruiken we een leerwerkboek.

LEREN EN EVALUEREN
Taken en toetsen worden digitaal of op papier gegeven.

 • Showbie
  Digitale taken, toetsen … dienen de leerlingen in via Showbie.
  Er is per leerkracht per klas een map voorzien. Dien je documenten altijd tijdig in.
 • PDF Expert
  Daarnaast krijg je PDF’s waarop je zaken moet invullen in PDF Expert en die je dan via Showbie moet indienen.
 • Bookwidgets
  Via de app Bookwidgets biedt de leerkracht je extra oefeningen aan, die je bij het studeren kunt gebruiken.

LEREN LEREN

Leren in de les en na school

 • Leren begint al in de les: aandachtig meewerken, goed opletten, vragen stellen wanneer iets niet duidelijk is … Tijdens de les geeft de leerkracht ook al heel wat tips: Wat is belangrijk? Hoe studeer je dit het best? Waar vind je oefeningen? Duid extra informatie altijd aan in je leerwerkboek.
 • In de leerwerkboeken Natuurtalent 1+ en 2+ wordt aandacht besteed aan leren leren.  Theorie wordt in leren-lerenkaders vastgezet. Deze worden steeds in kleur aangeduid.
 • Op het einde van elke lessenreeks maak je samen met je leerkracht een samenvatting, ter voorbereiding van de toets.
 • Leren is theorie studeren én oefeningen maken. Via de app Bookwidgets bieden we jou extra materiaal aan.

Ondersteuning

 • We geven feedback bij taken en toetsen d.m.v. korteleerlingmomenten.
 • We respecteren de afspraken die via begeleidingsplannen werden gemaakt (ingelezen examens, meer tijd geven bij examens en indien mogelijk ook bij toetsen, examens op A3-formaat, geen spelling(s)fouten aanrekenen bij leerlingen met dyslexie …).
 • We overleggen (al dan niet via klassenraden) met het CLB en de leerlingenbegeleiding omtrent leerproblemen en taalachterstand.
 • Indien nodig bespreken we je studiemethode en –aanpak persoonlijk.
 • In de lessen geven we mondeling heel wat leren-lerentips.
 • We gaan gericht met apps aan de slag:
  – presentaties via Keynote, Picollage …
  – oefeningen via Bookwidgets …
  – informatie opzoeken via het internet …