MAVO 1B (3 u.) – 2B (2 u.)

WIE?
Dit is de vakgroep Mavo (maatschappelijke vorming) van de 1ste graad:
– mevr. Anneke De Block (anneke.deblock@sjsp.be)
– mevr. Maite De Boom (maite.deboom@sjsp.be)

LESMATERIAAL

Voor het vak mavo gebruiken we eigen lesmateriaal. Dat bieden we aan via de website www.jopie.be/bstroom.

Op die site vind je ook dit leermateriaal:
– PDF’s zoals leerstofoverzichten;
– de verbetersleutels;
– achtergrondinformatie;
– links naar beeldfragmenten en instructievideo’s;
– links naar interessante sites.

LEREN EN EVALUEREN

Taken en toetsen worden digitaal of op papier gegeven.

 • PDF Expert
  Het cursusmateriaal verzamel je zelf in PDF Expert.
 • Bookwidgets /
  Soms worden oefeningen, taken, toetsen … aangeboden via Bookwidgets.

LEREN LEREN

Leren in de les en na school

 • Leren begint al in de les: aandachtig meewerken, goed opletten, vragen stellen wanneer iets niet duidelijk is … Tijdens de les geeft de leerkracht ook al heel wat tips: Wat is belangrijk? Hoe studeer je dit het best? Waar vind je oefeningen?
 • Leren is theorie studeren én opdrachten (opnieuw) maken.
  • Je vult de cursus altijd in de klas volledig in. Een verbetersleutel zal, als alles werd gemaakt en ingevuld, steeds aangeboden worden voor alle leerlingen via Showbie.
  • De leerstof kan je ook op verschillende manieren oefenen. Bijvoorbeeld een oefening met ‘Bookwidgets’, vraagjes op kaartjes …

 Ondersteuning

 • We geven feedback bij toetsen en taken …
 • We respecteren de afspraken die via handelingsplannen werden gemaakt (ingelezen examens, meer tijd geven bij examens en indien mogelijk ook bij toetsen, examens op A3-formaat, geen spelling(s)fouten aanrekenen bij leerlingen met dyslexie …).
 • We overleggen (al dan niet via klassenraden) met het CLB en de leerlingenbegeleiding omtrent leerproblemen en taalachterstand.
 • We vragen soms samenvattingen en voorbereidingen bij een toets. Dit wordt gecontroleerd d.m.v. steekproeven; bij sommige leerlingen wat vaker dan bij andere.
 • Leerlingen moeten taken en toetsen verbeteren en leren uit hun fouten.
 • Indien nodig bespreken we je studiemethode en -aanpak persoonlijk.
 • We trainen je op het functioneel inzetten van hulpmiddelen (atlas, digitale bronnen, sociale media …).
 • In de lessen geven we mondeling heel wat leren-lerentips.
 • We gaan gericht met apps aan de slag:
  – presentaties via Keynote, Picollage …
  – tekstverwerking via Pages
  – oefeningen maken met Bookwidgets …
  – informatie opzoeken via het internet en apps