GODSDIENST 1B (2 u.) – 2B (2 u.)

WIE?
Dit is de vakgroep godsdienst van de 1ste graad, B-stroom:
– mevr. Anneke De Block
– mevr. Maite De Boom

LESMATERIAAL
Voor het vak godsdienst gebruiken we een leerwerkboek. Daarnaast hebben we een  website waarop we onze digitale documenten delen en linken leggen naar interessante sites, filmpjes …

 • Surfen 1 of 2 digitaal
 • Een eigen vakwebsite: jopie.be/godsdienst
  Op deze site vinden de leerlingen al het digitale materiaal bij de cursus:
  – PDF’s zoals leerstofoverzichten, evaluatiedocumenten bij taken;
  – de presentaties die bij de lessen horen – met antwoordsleutels;
  – achtergrondinformatie;
  – links naar beeldfragmenten en instructievideo’s;
  – interessante sites.

Alleen leerlingen van onze school kunnen info zoeken op de site.

LEREN EN EVALUEREN
Taken en toetsen worden digitaal of op papier gegeven. Digitale toetsen en taken worden altijd ingediend in Showbie.

 • Smartschool
  Digitale taken, toetsen … dienen de leerlingen in via Smartschool. Er is per leerkracht per klas een map voorzien. Dien je documenten altijd tijdig in.
 • PDF Expert
  Soms krijg je PDF’s waarop je zaken moet invullen in PDF Expert en die je dan via Showbie moet indienen.
 • Bookwidgets
  Sommige oefeningen worden digitaal aangeboden via Bookwidgets.

LEREN LEREN

Leren in de les en na school

 • Leren begint al in de les: aandachtig meewerken, goed opletten, vragen stellen wanneer iets niet duidelijk is … Tijdens de les geeft de leerkracht ook al heel wat tips: Wat is belangrijk?
 • Sommige toetsen focussen op kennis, ander op vaardigheden. Soms toetsen we beide samen.

Ondersteuning

 • We geven feedback bij toetsen en taken … d.m.v. (zelf)evaluatiedocumenten.
 • We respecteren de afspraken die via begeleidingsplannen werden gemaakt (ingelezen examens, meer tijd geven bij examens en indien mogelijk ook bij toetsen, examens op A3-formaat …).
 • We overleggen (al dan niet via klassenraden) met het CLB en de leerlingenbegeleiding omtrent leerproblemen en taalachterstand.
 • We vragen samenvattingen en voorbereidingen bij een toets. Dit wordt gecontroleerd d.m.v. steekproeven; bij sommige leerlingen wat vaker dan bij andere.
 • Leerlingen moeten taken en toetsen verbeteren en leren uit hun fouten.
 • Indien nodig bespreken we je studiemethode en -aanpak persoonlijk.
 • We trainen je op het functioneel inzetten van hulpmiddelen (digitale bronnen, sociale media …).
 • We gaan gericht met apps aan de slag:
  • presentaties via Keynote, Picollage …
  • tekstverwerking via Pages
  • oefeningen maken met Bookwidgets …
  • informatie opzoeken via het internet …