FRANS 1B (2 u.) en 2B (2 u.)

WIE?
Dit is de vakgroep Frans van de 1ste graad, B-stroom:
– mevr. M. De Boom
– mevr. K. Roels

LESMATERIAAL
Voor het vak Frans gebruiken eigen cursusmateriaal op papier.
Extra digitale documenten delen we via www.jopie.be/bstroom.

LEREN EN EVALUEREN
Taken en toetsen worden digitaal of op papier gegeven.

 • PDF Expert
  Herhalingsbundels waarop je zaken moet invullen in PDF Expert en die je kan gebruiken ter voorbereiding van het examen.
 • Bookwidgets
  Via de app Bookwidgets biedt de leerkracht je extra oefeningen aan, die je bij het studeren kunt gebruiken.

LEREN LEREN

Leren in de les en na school

 • Leren begint al in de les: aandachtig meewerken, goed opletten, vragen stellen wanneer iets niet duidelijk is … Tijdens de les geeft de leerkracht ook al heel wat tips: Wat is belangrijk? Hoe studeer je dit het best? Waar vind je oefeningen?
 • Leren is theorie studeren én oefeningen maken.
 • Oefeningen
 • Via Verbex/Bookwidgets bieden we jou soms extra materiaal / oefeningen aan.
 • Elke les wordt een kort evaluatiemoment voorzien.

Ondersteuning

 • We geven feedback bij taken en toetsen d.m.v. korte leerlingmomenten.
 • We respecteren de afspraken die via begeleidingsplannen werden gemaakt (ingelezen examens, meer tijd geven bij examens en indien mogelijk ook bij toetsen, examens op A3-formaat, geen spelling(s)fouten aanrekenen bij leerlingen met dyslexie …).
 • We overleggen (al dan niet via klassenraden) met het CLB en de leerlingenbegeleiding omtrent leerproblemen en taalachterstand.
 • Indien nodig bespreken we je studiemethode en –aanpak persoonlijk.
 • In de lessen geven we mondeling heel wat leren-lerentips.