WISKUNDE 1A (5 u.) – 2A (5 u.)

WIE?
Dit is de vakgroep wiskunde van de 1ste graad, A-stroom:
– de heer B. Carreyn (bjorn.carreyn@sjsp.be)
– de heer K. Casier (kurt.casier@sjsp.be)
– de heer. T. Lecluyse (tjorven.lecluyse@sjsp.be)
– de heer K. Verbouw (kris.verbouw@sjsp.be)

LESMATERIAAL
De cursussen wiskunde zijn digitale cursussen. Die delen we via een eigen vakwebsite (www.jopie.be/wiskunde). Op die site kunnen de leerlingen ook linken naar andere interessante sites, filmpjes … vinden.

Zowel in het eerste als in het tweede jaar moeten de leerlingen dit materiaal altijd bij zich hebben in de les:

 • digitale cursus
 • dik A4-schrift voor getallen, commercieel geruit (‘lange ruitjes’)
 • dik A4-schrift voor meetkunde, ‘kleine vierkantjes’
 • kladschrift dat je ook kan gebruiken voor andere vakken
 • passer
 • geodriehoek

LEREN EN EVALUEREN
Taken en toetsen worden digitaal of op papier gegeven. Digitale toetsen worden ingediend in Bookwidgets, taken in Showbie.

 • Bookwidgets / PDF Expert
  Soms worden oefeningen, taken, toetsen … aangeboden via Bookwidgets.
  Daarnaast krijg je PDF’s waarop je zaken moet invullen in PDF Expert.
 • WeZooz Academy
  Hier vinden leerlingen lesvideo’s en leertrajecten.

LEREN LEREN

In deze PDF verzamelden we heel wat studietips, gebaseerd op het stappenplan uit je boekje Leren Leren: BZL studietips wiskunde

Leren in de les

 • Leren begint al in de les: aandachtig meewerken, goed opletten, vragen stellen wanneer iets niet duidelijk is … Tijdens de les geeft de leerkracht ook al heel wat tips: Wat is belangrijk? Hoe studeer je dit het best? Waar vind je oefeningen? Duid extra informatie altijd aan in je leerwerkboek en je schrift.
 • In de digitale cursus wordt aandacht besteed aan leren leren:
  • Definities worden in rode leren-lerenkaders vastgezet; eigenschappen in blauwe en stappenplannen in groene.
  • ‘Let op’jes’ worden aangeduid met een symbool.
  • Een kennen- en kunnenlijst helpt je bij het studeren.
  • Oefeningen worden altijd opgesplitst in basis- en verdiepingsoefeningen.

Leren in de studie / na school / tijdens BZL

 • Leren is theorie studeren én oefeningen maken.
 • Oefeningen
  • Via de digitale cursus kan je altijd oefeningen opnieuw maken. Die kan je dan corrigeren m.b.v. de antwoorden in je schrift of op de blog.
  • Op onze blog vind je bij heel wat linken naar filmpjes of extra oefeningen.

Ondersteuning

 • We geven feedback bij taken en toetsen.
 • We respecteren de afspraken die via handelingsplannen werden gemaakt (ingelezen examens, meer tijd geven bij examens en indien mogelijk ook bij toetsen, examens op A3-formaat …).
 • We overleggen (al dan niet via klassenraden) met het CLB en de leerlingenbegeleiding omtrent leerproblemen.
 • We vragen samenvattingen en voorbereidingen bij een toets. Dit wordt gecontroleerd d.m.v. steekproeven; bij sommige leerlingen wat vaker dan bij andere.
 • Leerlingen moeten taken en toetsen verbeteren en leren uit hun fouten.
 • Indien nodig bespreken we je studiemethode en -aanpak persoonlijk.
 • We trainen je op het functioneel inzetten van hulpmiddelen (rekentoestel, Geogebra …).
 • In de lessen geven we mondeling heel wat leren-lerentips.
 • Leerlingen die dit nodig hebben, worden extra begeleid in het gebruik van hulpmiddelen zoals een tafelkaart, formulekaart …