Leren voor het vak natuurwetenschappen

Leren in de les

 • Leren begint al in de les: aandachtig meewerken, goed opletten, vragen stellen wanneer iets niet duidelijk is … Tijdens de les geeft de leerkracht ook al heel wat tips: Wat is belangrijk? Hoe studeer je dit het best? Waar vind je oefeningen? Duid extra informatie altijd aan in je leerwerkboek.
 • In de leerwerkboeken Biogenie 1 en 2 wordt aandacht besteed aan leren leren:
  • Op het einde van elk hoofdstuk staat telkens een overzicht van de leerstof.
  • In de cursus staan kaders met de belangrijke elementen.

Leren in de studie / na school / tijdens BZL

Ondersteuning

 • We verbeteren de toetsen klassikaal en je krijgt ondersteuning indien nodig.
 • We respecteren de afspraken die via handelingsplannen werden gemaakt (ingelezen examens, meer tijd geven bij examens en indien mogelijk ook bij toetsen, examens op A3-formaat, geen spelling(s)fouten aanrekenen bij leerlingen met dyslexie …).
 • We overleggen (al dan niet via klassenraden) met het CLB en de leerlingen-begeleiding omtrent leerproblemen en taalachterstand.
 • We vragen samenvattingen en voorbereidingen bij een toets als je verschillende keren een slechte score hebt behaald.
 • Leerlingen moeten taken en toetsen verbeteren en leren uit hun fouten.
 • Indien nodig bespreken we je studiemethode en -aanpak persoonlijk.
 • In de lessen geven we mondeling heel wat leren-lerentips. Op de lijst ‘kennen en kunnen’ worden die nog eens expliciet vermeld.