NATUURWETENSCHAPPEN 1A (2 u.) – 2A (1 u.)

WIE?biogenie
Dit is de vakgroep Nederlands van de 1ste graad, A-stroom:
– mevr. K. Laporte (kris.laporte@sjsp.be)
– mevr. L. Lescouhier (lore.lescouhier@sjsp.be)
– mevr. S. Steelandt (silke.steelandt@sjsp.be)

LESMATERIAAL
Voor het vak natuurwetenschappen gebruiken we een digitaal leerwerkboek.

 • Biogenie 1 of 2 Leerwerkboek digitaal
 • Google Drive
  We delen de documenten via Google Drive, net zoals extra oefeningen en taken.
 • Op de website biogenie-plus.deboeck.com kan je extra oefeningen vinden.

LEREN EN EVALUEREN
Taken en toetsen worden digitaal of op papier gegeven. Digitale toetsen en taken worden altijd ingediend in Showbie.

 • Showbie
  Digitale taken, toetsen … dienen de leerlingen in via Showbie. Er is per leerkracht per klas een map voorzien. Dien je documenten altijd tijdig in.
 • Bookwidgets / PDF Expert
  Soms worden oefeningen, taken, toetsen … aangeboden via Bookwidgets.
  Daarnaast krijg je pdf’s waarop je zaken moet invullen in PDF Expert en die je dan via Showbie moet indienen.

LEREN LEREN

Leren in de les

 • Leren begint al in de les: aandachtig meewerken, goed opletten, vragen stellen wanneer iets niet duidelijk is … Tijdens de les geeft de leerkracht ook al heel wat tips: Wat is belangrijk? Hoe studeer je dit het best? Waar vind je oefeningen? Duid extra informatie altijd aan in je leerwerkboek.
 • In de leerwerkboeken Biogenie 1 en 2 wordt aandacht besteed aan leren leren:
  • Op het einde van elk hoofdstuk staat telkens een overzicht van de leerstof.
  • In de cursus staan kaders met de belangrijke elementen.

Leren in de studie / na school / tijdens BZL

Ondersteuning

 • We verbeteren de toetsen klassikaal en je krijgt ondersteuning indien nodig.
 • We respecteren de afspraken die via handelingsplannen werden gemaakt (ingelezen examens, meer tijd geven bij examens en indien mogelijk ook bij toetsen, examens op A3-formaat, geen spelling(s)fouten aanrekenen bij leerlingen met dyslexie …).
 • We overleggen (al dan niet via klassenraden) met het CLB en de leerlingen-begeleiding omtrent leerproblemen en taalachterstand.
 • We vragen samenvattingen en voorbereidingen bij een toets als je verschillende keren een slechte score hebt behaald.
 • Leerlingen moeten taken en toetsen verbeteren en leren uit hun fouten.
 • Indien nodig bespreken we je studiemethode en -aanpak persoonlijk.
 • In de lessen geven we mondeling heel wat leren-lerentips. Op de lijst ‘kennen en kunnen’ worden die nog eens expliciet vermeld.