KLASSIEKE STUDIËN (Latijn) 1A (4 u.) – 2A (4 u.)

WIE?O_Pegasus_LWB
Dit is de leerkracht Latijn van de 1ste graad, A-stroom:
– mevr. L. Van den Bossche (liesbet.vandenbossche@sjsp.be)

LESMATERIAAL
Voor het vak Latijn gebruiken we een eigen digitale cursus naast een papieren leerwerkboek. Onze eigen cursus delen we via een website waarop je alle digitale documenten terugvindt en linken leggen naar interessante sites, filmpjes …

 • Een eigen vakwebsite: www.jopie.be/Latijn
  Op deze site vind je al het digitale materiaal bij de cursus. Per hoofdstuk krijg je steeds dezelfde indeling:
  – vocabularium
  – cultuur
  – onze klassieke erfenis
  – lectuur
  – taalstudie
  – leren leren
  Alleen leerlingen van onze school kunnen info zoeken op de site met hun gebruikersnaam en paswoord van de school.
 • Pegasus 1 of 2
  Dit werkboek is jouw persoonlijke oefenboek. Je gebruikt dit om extra oefeningen te maken. Dit zijn zowel remediëringsoefeningen als verdiepingsoefeningen. Bij elke les in de cursus staat vermeld welke oefeningen je hierbij kan maken in je werkboek. Je vindt de oplossingen terug op de website.
  > Je hebt een papieren versie van het werkboek.
  > De digitale versie vind je in de app ‘Digiboek’ van Uitgeverij Pelckmans en is ook te raadplegen via de site p.pelckmans.be.

LEREN EN EVALUEREN
Eenmaal per week is er een korte overhoring over de woordjes en de leerstof van de vorige les. Dit helpt jou om regelmatig te studeren.

Taken en toetsen worden digitaal of op papier gegeven. Digitale toetsen en taken worden altijd ingediend in Showbie of Bookdwidgets.

 • Showbie
  Digitale taken, toetsen … dienen de leerlingen in via Showbie. Er is per leerkracht per klas een map voorzien. Dien je documenten altijd tijdig in.
 • Drillster
  Via de app Drillster bieden de leerkracht Latijn je oefeningen aan, die je bij het studeren kunt gebruiken.
 • Bookwidgets / PDF Expert
  Soms worden oefeningen, taken, toetsen … aangeboden via Bookwidgets.
  Daarnaast krijg je PDF’s waarop je zaken moet invullen in PDF Expert en die je dan via Showbie moet indienen.

LEREN LEREN

Leren in de les

 • Leren begint al in de les: aandachtig meewerken, goed opletten, vragen stellen wanneer iets niet duidelijk is … Tijdens de les geeft de leerkracht ook al heel wat tips: Wat is belangrijk? Hoe studeer je dit het best? Waar vind je oefeningen? Duid extra informatie altijd aan in je leerwerkboek. De studietips vind je ook op de site.
 • In de leerwerkboeken Pegasus 1 en 2 vind je op het einde van een hoofdstuk steeds een ‘Test Jezelf’.
 • Na elk hoofdstuk besteden we tijdens de les ook aandacht aan het maken van een samenvatting.
 • Op de website onder ‘leren leren’ vind je ook ‘Test jezelf’ over verschillende leerstofonderdelen

Leren in de studie / na school / tijdens BZL

 • Leren is theorie studeren én oefeningen maken.
 • Woordenschat kan je na het studeren inoefenen via verschillende apps (Drillster, Bookwidgets, Flascardlet …).
 • Oefeningen
  • Je kan de oefeningen telkens opnieuw maken door een blanco document van de website te halen. Die kan je corrigeren m.b.v. de antwoorden in je ingevulde cursus.
  • In je werkboek van Pegasus kan je de aangeduide oefeningen maken en verbeteren via de correctiesleutel op de website.
  • Bij elke grote toets of examen krijg je vooraf – via de website – een oefentoets (= ‘Test jezelf’) met correctiesleutel. Deze bevat dezelfde vragen die zullen gesteld worden op de eigenlijke toets of examen, uiteraard met andere opgaven.

Ondersteuning

  • We geven feedback bij toetsen en taken … Dit gebeurt mondeling, schriftelijk op de toets zelf of d.m.v. (zelf)evaluatiedocumenten.
  • We respecteren de afspraken die via begeleidingsplannen werden gemaakt (ingelezen examens, meer tijd geven bij examens en indien mogelijk ook bij toetsen, examens op A3-formaat, geen spelling(s)fouten aanrekenen bij leerlingen met dyslexie …).
 • We overleggen (al dan niet via klassenraden) met het CLB en de leerlingen-begeleiding omtrent leerproblemen en taalachterstand.
  • We vragen samenvattingen en voorbereidingen bij een toets. Dit wordt gecontroleerd d.m.v. steekproeven; bij sommige leerlingen wat vaker dan bij andere. Daarop krijgen ze feedback. Bij slechte resultaten wordt deze schriftelijke voorbereiding besproken en krijgen ze concrete tips.
  • Naar aanleiding van een slechte toets of examen krijgen sommige leerlingen extra begeleiding tijdens afgesproken momenten. Dit kan gaan om inhoudelijke bijsturing of bijsturing op vlak van studiemethode.
  • Leerlingen moeten taken en toetsen verbeteren en leren uit hun fouten.
  • Indien nodig bespreken we je studiemethode en -aanpak persoonlijk.
  • We trainen je op het functioneel inzetten van hulpmiddelen (woordenboeken, digitale bronnen, sociale media …).
 • In de lessen geven we heel wat leren-lerentips. Die zijn ook terug te vinden op de website.