GODSDIENST 1A (2 u.) – 2A (2 u.)

WIE?
Dit is de vakgroep godsdienst van de 1ste graad, A-stroom:
– mevr. J. Coudeville (joke.coudeville@sjsp.be)
– de heer D. Degraeve (dirk.degraeve@sjsp.be)
– mevr. S. Goossens (solange.goossens@sjsp.be)

LESMATERIAAL
Voor het vak godsdienst gebruiken we het digitaal leerwerkboek. Daarnaast hebben we een  website waarop we onze digitale documenten delen en linken leggen naar interessante sites, filmpjes …

 • Surfen 1 of 2 digitaal
 • Een eigen vakwebsite: www.jopie.be/godsdienst
  Op deze site vinden de leerlingen al het digitale materiaal bij de cursus:
  – actua;
  – filmpjes;
  – links naar interessante sites.
  Alleen leerlingen van onze school kunnen info zoeken op de site.

LEREN EN EVALUEREN
Taken en toetsen worden digitaal of op papier gegeven.
Het vak godsdienst valt onder ‘permanente evaluatie’; er is dus geen examen.

 • Showbie
  Digitale taken, toetsen … dienen de leerlingen in via Showbie. Er is per leerkracht per klas een map voorzien. Dien je documenten altijd tijdig in.
 • Bookwidgets / PDF Expert
  Soms worden oefeningen, taken, toetsen … aangeboden via Bookwidgets.
  Daarnaast krijg je PDF’s waarop je zaken moet invullen in PDF Expert en die je dan via Showbie moet indienen.

LEREN LEREN

Leren in de les

 • Leren begint al in de les: aandachtig meewerken, goed opletten, vragen stellen wanneer iets niet duidelijk is … Tijdens de les geeft de leerkracht ook al heel wat tips: Wat is belangrijk? Hoe studeer je dit het best? Waar vind je oefeningen? Duid extra informatie altijd aan in je leerwerkboek.

Leren in de studie / na school / tijdens BZL

 • Leren is theorie studeren én opdrachten (opnieuw) maken.
  • Je vult de cursus altijd in met post-its (in PDF Expert) die je kunt afsluiten. Zo heb je altijd een ‘blanco’ cursus bij het studeren: je ziet de juiste antwoorden niet onmiddellijk staan.
  • Onder het item ‘Leren leren’ op de website krijg je steeds suggesties om de leerstof te verwerken. Een opdracht i.v.m. de inhoudstafel, quizje, kruiswoordraadsel, galgje, woordrooster, samenvatting …
 • Bij de meeste bundels vind je ook de Keynotes die de les ondersteunden. Bij het studeren kan je daar de theorie ook opnieuw doornemen. Je vindt er ook heel wat extra foto’s, filmpjes … in terug.

Ondersteuning

 • We respecteren de afspraken die via handelingsplannen werden gemaakt (ingelezen examens, meer tijd geven bij examens en indien mogelijk ook bij toetsen, examens op A3-formaat …).
 • We overleggen (al dan niet via klassenraden) met het CLB en de leerlingenbegeleiding omtrent leerproblemen en taalachterstand.
 • Leerlingen moeten taken en toetsen verbeteren en leren uit hun fouten. Bij een digitale toets krijgen de leerlingen in BookWidgets de verbetering bij de foute antwoorden.
 • Indien nodig bespreken we je studiemethode en -aanpak persoonlijk.
 • We trainen je op het functioneel inzetten van hulpmiddelen (digitale bronnen, sociale media …).
 • In de lessen geven we mondeling heel wat leren-lerentips.
 • We gaan gericht met vakspecifieke apps aan de slag.