FRANS 1A (4 u.) – 2A (4 u.)

WIE?
Dit is de vakgroep Frans van de 1ste graad, A-stroom:
– mevr. K. Roels (katrien.roels@sjsp.be)
– mevr. V. Vancompernolle (vicky.vancompernolle@sjsp.be)
– mevr. M. Hansart (mathilde.hansart@sjsp.be)

LESMATERIAAL
Voor het vak Frans gebruiken we een leerwerkboek.

 • Nouveau Quartier Français 1 of 2 Werkboek op papier
  Dit stop je per deel in een map.
 • Nouveau Quartier Français 1 of 2 Digiboek
  Dit is de digitale versie van het leerwerkboek.
  > via Pelckmans Portaal
 • Smartschool
  Ons digitaal materiaal delen we via Smartschool. Dit kan je er allemaal vinden:

  – tips om te leren (bv. voor woordenschat, voor grammatica …)
  – woordenschat (flashcards + extra oefeningen)
  – grammatica (extra uitleg over elk onderwerp)
  – extra oefeningen
  – vaardigheden
  – toetsen en taken

LEREN EN EVALUEREN
Taken en toetsen worden digitaal of op papier gegeven. Digitale toetsen en taken worden altijd ingediend in Showbie of gemaakt in Bookwidgets.

 • Drillster
  Via de app Drillster bieden de leerkrachten Frans je heel wat extra oefeningen aan, die je bij het studeren kunt gebruiken.
 • Bookwidgets
  Soms worden oefeningen, taken, toetsen … aangeboden via Bookwidgets.
 • PDF Expert
  PDF’s waarop je zaken moet invullen, verzamel je in PDF Expert.

LEREN LEREN

Leren in de les

 • Leren begint al in de les: aandachtig meewerken, goed opletten, vragen stellen wanneer iets niet duidelijk is … Tijdens de les geeft de leerkracht ook al heel wat tips: Wat is belangrijk? Hoe studeer je dit het best? Waar vind je oefeningen? Duid extra informatie altijd aan in je werkboek.
 • In de werkboeken Quartier Français 1 en 2 wordt aandacht besteed aan leren leren:
  • Theorie wordt in groene leren-lerenkaders vastgezet.
  • Er wordt aandacht besteed aan schooltaalwoorden en instructietaal, door middel van een kaart die de leerlingen bij het leerwerkboek krijgen en die altijd in hun map moet blijven zitten.
  • Er is een Poste de contrôle na de hoofdstukken rond woordenschat en een Plein Gaz! na het volledige hoofdstuk om de woordenschat en de grammatica verder in te oefenen.
  • Er wordt  veel aandacht besteed aan strategieën, zoals OVUR, woordenschatstrategieën … en daarnaast wordt waar mogelijk de link gelegd met het Nederlands en de andere moderne vreemde taal Engels.

Leren in de studie / na school / tijdens BZL

 • Leren is theorie studeren én oefeningen maken.
 • Oefeningen
  • Via de digitale versie van hun werkboek kan je altijd oefeningen opnieuw maken. Die kan je dan corrigeren m.b.v. de antwoorden in je papieren werkboek.
  • Sommige leerstofonderdelen moet je ‘drillen’. Via de app Drillster bieden we jou heel wat extra materiaal aan.
  • Tijdens de BZL-uren ga je begeleid zelfstandig aan de slag. Met behulp van het extra oefenmateriaal kan je op je eigen tempo en zelfstandig aan de slag met de leerstof.

Ondersteuning

 • We geven  feedback bij taaltaken, BZL-opdrachten, toetsen en taken … d.m.v. (zelf)evaluatiedocumenten.
 • We respecteren de afspraken die via handelingsplannen werden gemaakt (ingelezen examens, meer tijd geven bij examens en indien mogelijk ook bij toetsen, examens op A3-formaat, geen spelling(s)fouten aanrekenen bij leerlingen met dyslexie …).
 • We overleggen (al dan niet via klassenraden) met het CLB en de leerlingenbegeleiding omtrent leerproblemen en taalachterstand.
 • We vragen samenvattingen en voorbereidingen bij een toets. Dit wordt gecontroleerd d.m.v. steekproeven; bij sommige leerlingen wat vaker dan bij andere.
 • Leerlingen moeten taken en toetsen verbeteren en leren uit hun fouten.
 • Indien nodig bespreken we je studiemethode en -aanpak persoonlijk.
 • We trainen je op het functioneel inzetten van hulpmiddelen (woordenboeken, digitale bronnen, sociale media …).
 • In de lessen geven we mondeling heel wat leren-lerentips. Op de lijst ‘kennen en kunnen’ worden die nog eens expliciet vermeld.
 • Leerlingen die dit nodig hebben, worden extra begeleid in het gebruik van hulpmiddelen zoals de spellingscontrole, woordenboeken, het schooltaal-woordenboek …
 • We gaan gericht met apps aan de slag:
  • presentaties via Keynote, Picollage …
  • tekstverwerking via Pages
  • oefeningen maken met Drillster …
  • informatie opzoeken via het internet …
  • apps om mindmaps te maken