Leren voor het vak Frans

Leren in de les

 • Leren begint al in de les: aandachtig meewerken, goed opletten, vragen stellen wanneer iets niet duidelijk is … Tijdens de les geeft de leerkracht ook al heel wat tips: Wat is belangrijk? Hoe studeer je dit het best? Waar vind je oefeningen? Duid extra informatie altijd aan in je werkboek.
 • In de werkboeken Nouveau Quartier Français 1 en 2 wordt aandacht besteed aan leren leren:
  • Theorie wordt in groene leren-lerenkaders vastgezet.
   De cultuurkaders staan in het paars.
   De tips kan je vinden in het blauw.
  • Er wordt aandacht besteed aan schooltaalwoorden en instructietaal, door middel van een kaart die de leerlingen bij het leerwerkboek krijgen en die altijd in hun map moet blijven zitten.
  • Er is een Poste de contrôle na de hoofdstukken rond woordenschat en een Plein Gaz! na het volledige hoofdstuk om de woordenschat en de grammatica verder in te oefenen. Er is ook een Besoin d’aide voor wie nog wil oefenen en een Défi voor wie moeilijkere oefeningen wil maken.
  • Er wordt  veel aandacht besteed aan strategieën, zoals OVUR, woordenschatstrategieën, leesstrategieën … en daarnaast wordt waar mogelijk de link gelegd met het Nederlands en de andere moderne vreemde taal Engels.

Leren in de studie / na school / tijdens BZL

 • Leren is theorie studeren én oefeningen maken.
 • Oefeningen
  • Via de digitale versie van hun werkboek kan je altijd oefeningen opnieuw maken. Die kan je dan corrigeren m.b.v. de antwoorden in je papieren werkboek of via de digitale versie van je werkboek.
  • Sommige leerstofonderdelen moet je ‘drillen’. Via de app Drillster bieden we jou heel wat extra materiaal aan.
  • Tijdens de BZL-uren ga je begeleid zelfstandig aan de slag. Met behulp van het extra oefenmateriaal kan je op je eigen tempo en zelfstandig aan de slag met de leerstof.

Ondersteuning

 • We geven  feedback bij taaltaken, BZL-opdrachten, toetsen en taken … d.m.v. (zelf)evaluatiedocumenten.
 • We respecteren de afspraken die via begeleidingsplannen werden gemaakt (ingelezen examens, meer tijd geven bij examens en indien mogelijk ook bij toetsen, examens op A3-formaat, geen spelling(s)fouten aanrekenen bij leerlingen met dyslexie …).
 • We overleggen (al dan niet via klassenraden) met het CLB en de leerlingenbegeleiding omtrent leerproblemen en taalachterstand.
 • We vragen samenvattingen en voorbereidingen bij een toets. Dit wordt gecontroleerd d.m.v. steekproeven; bij sommige leerlingen wat vaker dan bij andere.
 • Leerlingen moeten taken en toetsen verbeteren en leren uit hun fouten.
 • Indien nodig bespreken we je studiemethode en -aanpak persoonlijk.
 • We trainen je op het functioneel inzetten van hulpmiddelen (woordenboeken, digitale bronnen, sociale media …).
 • In de lessen geven we mondeling heel wat leren-lerentips. Op de lijst ‘kennen en kunnen’ worden die nog eens expliciet vermeld.
 • Leerlingen die dit nodig hebben, worden extra begeleid in het gebruik van hulpmiddelen zoals de spellingscontrole, woordenboeken, het schooltaal-woordenboek …
 • We gaan gericht met apps aan de slag:
  • presentaties via Keynote, Picollage …
  • tekstverwerking via Pages
  • oefeningen maken met Drillster …
  • informatie opzoeken via het internet …
  • apps om mindmaps te maken