ENGELS 2A (2 u.)

WIE?
Dit is de vakgroep Engels van de 1ste graad, A-stroom:
– mevr. S. Callebaut (sofie.callebaut@sjsp.be)
– mevr. K. Decoster (katja.decoster@sjsp.be)
– mevr. S. Dryepondt (sabine.dryepondt@sjsp.be)

LESMATERIAAL
Voor het vak Engels gebruiken we een digitaal leerwerkboek. Daarnaast hebben we een  website waarop we onze digitale documenten delen en linken leggen naar interessante sites, filmpjes …

 • Ace 1 Leerwerkboek op papier
  Dit stop je in een ringmap.
 • Acd 1 Digiboek
  Dit is de digitale versie van het leerwerkboek.
  > in de app ‘Digiboek’ van Uitgeverij Pelckmans
  > ook te raadplegen via de site p.pelckmans.be
 • Een eigen vakwebsite: www.jopie.be/Engels
  Op deze site vinden de leerlingen al het digitale materiaal bij de cursus:
  – leerstofoverzichten per trimester;
  – samenvattingen van de spraakkunst per trimester (Grammar Summary Spark 1);
  – de antwoordsleutels voor de Checkpoints (Test jezelf) uit Spark 1 per unit;
  – BZL assignments + de antwoordsleutels (answer keys) per trimester, ingedeeld per onderdeel (vocabulary – grammar – skills – integrated activities – IT times);
  – extra webquests and games;
  – study tips en study materials;
  – extra revision exercises met antwoordsleutels (answer keys);
  – extra ondersteunende slideshows voor grammar en spelling;
  – extra ondersteunende slideshows voor Cultural information;
  – portfolio first term + portfolio answer key (E-level exercises);
  – vocabulary flash cards;
  – tests.
  Alleen leerlingen van onze school kunnen info zoeken op de site.

LEREN EN EVALUEREN
Taken en toetsen worden digitaal of op papier gegeven. Digitale toetsen en taken worden altijd ingediend in Showbie.

 • Showbie
  Digitale taken, toetsen … dienen de leerlingen in via Showbie. Er is per leerkracht per klas een map voorzien. Dien je documenten altijd tijdig in.
 • Bookwidgets / PDF Expert
  Soms worden oefeningen, taken, toetsen … aangeboden via Bookwidgets.
  Daarnaast krijg je PDF’s waarop je zaken moet invullen in PDF Expert en die je dan via Showbie moet indienen.

LEREN LEREN

Leren in de les

 • Leren begint al in de les: aandachtig meewerken, goed opletten, vragen stellen wanneer iets niet duidelijk is … Tijdens de les geeft de leerkracht ook al heel wat tips: Wat is belangrijk? Hoe studeer je dit het best? Waar vind je oefeningen? Duid extra informatie altijd aan in je leerwerkboek.
 • In het leerwerkboek Ace 1 wordt aandacht besteed aan leren leren:
  • Elk hoofdstuk is op dezelfde manier opgebouwd. Je leert Engels aan de hand van lees-, luister, kijk- en spreekvaardigheid en mondelinge interactie. Daarbij krijg je per hoofdstuk ook een les waarin extra aandacht wordt besteed aan strategies.
  • Op het einde van elke unit vind je ‘green pages’. Deze geven een overzicht van de actief te kennen woordenschat en functionele taal en een overzicht van de grammar die inductief aangebracht werd doorheen het hoofdstuk.
  • Daarnaast staat er ook een checklist die je kan gebruiken ter voorbereiding van toetsen en examens. Naast de can do statements vind je verwijzingen naar de oefeningen in de unit zelf die je opnieuw kan maken en verwijzingen naar oefeningen op de Acesite.
  • Ten slotte vinden je op het einde van elk hoofdstuk een Let’s Practise. Dat is een Test Jezelf, een zelfevaluatietoets die je kan maken ter voorbereiding van toetsen en examens. De answer keys vind je terug op de website.

Leren in de studie / na school / tijdens BZL

 • Leren is theorie studeren én oefeningen maken.
 • Oefeningen
  • Op onze eigen website vind je bij heel wat lessen linken naar extra informatie, filmpjes én oefeningen.
  • Tijdens de BZL-uren ga je begeleid zelfstandig aan de slag. Met behulp van correctiesleutels kan je op je eigen tempo en zelfstandig aan de slag met de leerstof.

Ondersteuning

 • We geven feedback bij taaltaken, BZL-opdrachten, toetsen en taken … d.m.v. (zelf)evaluatiedocumenten.
 • We respecteren de afspraken die via handelingsplannen werden gemaakt (ingelezen examens, meer tijd geven bij examens en indien mogelijk ook bij toetsen, examens op A3-formaat, geen spelling(s)fouten aanrekenen bij leerlingen met dyslexie …).
 • We overleggen (al dan niet via klassenraden) met het CLB en de leerlingenbegeleiding omtrent leerproblemen en taalachterstand.
 • We vragen samenvattingen en voorbereidingen bij een toets. Dit wordt gecontroleerd d.m.v. steekproeven; bij sommige leerlingen wat vaker dan bij andere.
 • Leerlingen moeten taken en toetsen verbeteren en leren uit hun fouten.
 • Indien nodig bespreken we je studiemethode en -aanpak persoonlijk.
 • We trainen je op het functioneel inzetten van hulpmiddelen (woordenboeken, digitale bronnen, sociale media …).
 • In de lessen geven we mondeling heel wat leren-lerentips. Op de lijst ‘kennen en kunnen’ worden die nog eens expliciet vermeld.
 • Leerlingen die dit nodig hebben, worden extra begeleid in het gebruik van hulpmiddelen zoals de spellingscontrole, woordenboeken, het schooltaal-woordenboek …
 • We gaan gericht met apps aan de slag:
  • presentaties via Keynote, Picollage …
  • tekstverwerking via Pages
  • samenwerken in Google docs
  • oefeningen maken met Drillster …
  • informatie opzoeken via het internet
  • apps om mindmaps te maken