AARDRIJKSKUNDE 1A (2 u.) – 2A (1 u.)

WIE?
Dit is de vakgroep aardrijkskunde van de 1ste graad, A-stroom:
– mevr. S. Goossens (solange.goossens@sjsp.be)
– de heer. T. Lecluyse (tjorven.lecluyse@sjsp.be)
– de heer K. Verbouw (kris.verbouw@sjsp.be)

LESMATERIAAL
Voor het vak aardrijkskunde gebruiken we een eigen digitale cursus. Die delen we via onze  website waarop we alle andere digitale documenten delen en linken leggen naar interessante sites, filmpjes …

 • Eigen cursus digitaal
 • Een eigen vakwebsite: www.jopie.be/aardrijkskunde
  Op deze site vinden de leerlingen al het digitale materiaal bij de cursus:
  – lesthema’s;
  – vaardigheden;
  – taken;
  – actua;
  – apps;
  – interessante links;
  – topografie …
  Alleen leerlingen van onze school kunnen info zoeken op de site.
 • Een atlas op papier. De atlas hoef je niet aan te kopen; je huurt die via de school.

LEREN EN EVALUEREN
Extra oefeningen, taken en toetsen worden digitaal of op papier gegeven. Ook het examen kan digitaal en/of op papier zijn.

 • Showbie
  Digitale taken, toetsen … dienen de leerlingen in via Showbie. Er is per leerkracht per klas een map voorzien. Dien je documenten altijd tijdig in.
 • Bookwidgets / PDF Expert
  Soms worden oefeningen, taken, toetsen … aangeboden via Bookwidgets.
  Daarnaast krijg je PDF’s waarop je zaken moet invullen in PDF Expert en die je dan via Showbie moet indienen.

LEREN LEREN

Leren in de les

 • Leren begint al in de les: aandachtig meewerken, goed opletten, vragen stellen wanneer iets niet duidelijk is … Tijdens de les geeft de leerkracht ook al heel wat tips: Wat is belangrijk? Hoe studeer je dit het best? Waar vind je oefeningen? Duid extra informatie altijd aan in je pdf’s.
 • Elke bundel start op dezelfde manier. Op de eerste pagina krijg je een lijst ‘kennen/kunnen‘ + de te kennen begrippen (vaktermen). Aan deze eerste pagina besteden we ook vaak aandacht in de lessen. We moedigen leerlingen aan om een begrippenlijst te maken en vragen hen om bij het studeren ook steeds de vraagjes van ‘kennen/kunnen’ te bekijken.
 • Voor topografie kiezen we steeds voor herhaling. We starten met een toets reeks 1, vervolgens reeks 1 en 2, daarna reeks 1, 2 en 3 … Dit zowel in het eerste als tweede jaar.
 • De vaardigheden zien we los van de lesthema’s. Deze worden in de loop van de eerste graad gezien en herhaald. Dit gebeurt klassikaal maar de herhaling kan ook tussendoor individueel.

Leren in de studie / na school / tijdens BZL

 • Leren is theorie studeren én opdrachten (opnieuw) maken.
  • Je vult de cursus altijd in met post-its (in PDF Expert) die je kunt afsluiten. Zo heb je altijd een ‘blanco’ cursus bij het studeren: je ziet de juiste antwoorden niet onmiddellijk staan. Bij de meeste bundels staat ook een taak (of meerdere taken). Sommige worden door de leerkracht verplicht, andere zijn extra voor de leerlingen die dat wensen.
  • Onder het item ‘Leren leren’ op de website krijg je steeds suggesties om de leerstof te verwerken. Een begrippenlijst, quizje, kruiswoordraadsel, galgje, woordrooster, kernbegrippen om een samenvatting mee te maken, spel SKAN, kwartet, Expeditie X …
 • Bij de meeste bundels vind je ook een iBook/Keynote. Bij het studeren kan je daar de theorie opnieuw doornemen. Je vindt er ook heel wat extra foto’s, filmpjes … in terug.
 • Leerlingen van het 2de jaar kunnen leerstofonderdelen van het eerste jaar via onze vakwebsite opnieuw raadplegen.
 • Sommige toetsen focussen op kennis, ander op vaardigheden. Soms toetsen we beide samen.

Ondersteuning

 • We respecteren de afspraken die via handelingsplannen werden gemaakt (ingelezen examens, meer tijd geven bij examens en indien mogelijk ook bij toetsen, examens op A3-formaat, geen spelling(s)fouten aanrekenen bij leerlingen met dyslexie …).
 • We overleggen (al dan niet via klassenraden) met het CLB en de leerlingenbegeleiding omtrent leerproblemen en taalachterstand.
 • We vragen samenvattingen en voorbereidingen bij een toets. Dit wordt gecontroleerd d.m.v. steekproeven; bij sommige leerlingen wat vaker dan bij andere.
 • Leerlingen moeten taken en toetsen verbeteren en leren uit hun fouten.
 • Indien nodig bespreken we je studiemethode en -aanpak persoonlijk.
 • We trainen je op het functioneel inzetten van hulpmiddelen (atlas, digitale bronnen, sociale media …).
 • We gaan gericht met heel wat vakspecifieke apps aan de slag.