Mesotaken

Een leraar doet meer dan lesgeven alleen. Zeker van derdejaarsstudenten wordt verwacht dat ze zich ook engageren voor andere taken.

Enkele voorbeelden:
– bewaken tijdens de pauzes op de speelplaats, in de gangen …
– helpen bij het begeleiden van klassen naar het medisch onderzoek
– bijspringen wanneer verschillende klassen een studie-uur hebben
– helpen bij extrascolaire activiteiten (wedstrijden, sportmanifestaties …)
– meehelpen aan de (H)eerlijke Ontbijten t.v.v. Broederlijk Delen (2de trim)
– meehelpen aan een project- of sportdag
– leerlingen begeleiden naar auteurslezingen in de bibliotheek (2de trim)
– vergaderingen bijwonen en eventueel het verslag opmaken
– meehelpen in BZL (1ste graad), de avondstudie (1ste graad) of Z2 (2de graad)
– middagsport helpen begeleiden
– meehelpen tijdens een talentuur
– meehelpen tijdens de Verkennende Projecten van het 1ste of 2de jaar
– de klastitularis van het 1ste of 2de jaar bijspringen tijdens een klasuur
– …

Informatie over al deze projecten en over de tijdstippen kan je via ons verkrijgen.