Didactisch materiaal

Onze school beschikt over heel wat didactisch materiaal.

Computers en beamers
Ons ‘computerpark’ bestaat bijna volledig uit Apple-computers. Geen paniek als je daar nog nooit mee werkte; je bent het zo snel gewoon!

Zoals je wellicht weet, beschikt elke leerling over een iPad. Heel wat cursussen worden niet langer op papier, maar digitaal aangeboden. Observeren voor je zelf les geeft, krijgt hierdoor nog meer waarde! Durf vragen stellen wanneer iets niet duidelijk is, de vakleerkrachten zullen je met plezier wegwijs maken.

De meeste klaslokalen hebben een vaste beamer.

In de leraarskamer staan computers die je kunt gebruiken wanneer je geen les moet geven.

Hand- en werkboeken
Vraag aan de vakleerkrachten met welke methode er gewerkt wordt en of de leerlingen die digitaal en/of op papier ter beschikking hebben. Voor de vakken van de eerste graad vind je alles via deze pagina.

Als je in je opleidingsschool niet aan alle handboeken, werkboeken en/of handleidingen kunt geraken, mag je een beroep doen op onze bibliotheek in OLC 1. Ook leerkrachten kunnen je soms aan materiaal helpen.

Vraag niet zomaar naar antwoordsleutels. Een leerkracht moet in staat zijn om zelf de werkblaadjes van de leerlingen in te vullen. Dit betekent niet dat je niet om hulp kunt vragen wanneer iets niet duidelijk is.

Er kan jou ook gevraagd worden om zelf werkblaadjes te ontwikkelen. Maak hierover duidelijke afspraken met de vakleerkrachten; ook voor het delen ervan met leerlingen. Dat gebeurt over het algemeen via Smartschool, via een vakwebsite of via Google Classroom …
Zelfgemaakt, digitaal lesmateriaal bezorg je minstens een dag op voorhand, zodat de leerkracht dit tijdig met de leerlingen kan delen.

Kopieën
Kopieën voor de leerlingen kunnen op school gemaakt worden. Vraag hiervoor aan je vakleerkracht welke code je moet gebruiken. We willen het aantal kopieën drastisch beperken. Denk daarom goed na over wat je wil kopiëren en stel je de vraag of je het document niet digitaal aan de leerlingen kunt aanbieden.
Kopieën voor jezelf (bv. uit een handleiding), maak je buiten de school of tegen betaling aan het onthaal. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen voor die kopieën betalen!

Schoolagenda
We gebruiken Smartschool voor de agenda van leerkrachten en leerlingen, voor de communicatie met leerkrachten en leerlingen en voor het reserveren van lokalen, beamers e.d.

Omdat er zoveel stagiairs op zoveel verschillende momenten op onze school rondlopen, is het onmogelijk om voor iedereen een login en paswoord met bijhorende rechten te maken.
Het is daarom heel belangrijk dat je goed communiceert met je vakmentor.

Wil je een ander lokaal, dan vraag je dat ruim op voorhand, zodat je vakmentor de reservatie kan doen, anders bestaat de kans dat er niets meer vrij is.