p.pelckmans

WAT?
p.pelckmans is het digitaal platform waarin Uitgeverij Pelckmans de digitale versie van schoolboeken en extra oefeningen en materiaal aanbiedt.

Wij gebruiken dit in de A-stroom voor de boeken van Latijn, Nederlands, Frans, geschiedenis en Engels (2A). Voor de B-stroom gaat het over het boek voor Nederlands.

WAARVOOR GEBRUIKEN?
Op het platform vind je de digitale versie van je werkboeken. Je kunt er geluidsfragmenten beluisteren, oefeningen opnieuw maken en extra documenten vinden.

HOE  GEBRUIKEN?
p.pelckmans is een online platform, een website. Dat betekent dat je altijd online moet zijn om hiermee te kunnen werken.
Je moet die link niet iedere keer intikken in Safari. Maak een link op het beginscherm van je iPad, zodat je alleen maar op dat symbool moet klikken.

Ben je daar geregistreerd, dan kan je je werkboeken ook downloaden in de app van Pelckmans: Digiboek. Je krijgt daar je werkboek digitaal en je hebt geen internet nodig om hiermee te werken.

REGISTRATIE / INSTALLATIE
Tijdens de ICT-carrousel heb je je geregistreerd op p.pelckmans. Eenmaal je een account hebt, kan je lesmateriaal toevoegen door de codes uit je werkboeken in te voeren.