2 Je geheugen

Sta jij er ook van te kijken wat sommige mensen allemaal kunnen weten, onthouden en met elkaar kunnen verbinden?
Hoe doen zij dat toch? Deze woordpuzzel bijvoorbeeld: er horen telkens vier elementen bij elkaar. Weet jij welke drie links wij zoeken? (Er horen dus telkens vier vakjes bij elkaar.)

Heb je ze allemaal gevonden? Controleer dan op deze pagina of je ze juist hebt.

Overhoringen en proeftentamens zijn niet alleen goed om kennis te testen. Ze vormen ook een krachtige manier om het geheugen te versterken, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Studenten kregen 25 minuten de tijd om een artikel te bestuderen over de leefgewoontes van de toekan. Daarna werd de groep studenten in drieën gesplitst: één groep die getest werd op haar kennis van de exotische vogel, één groep die extra tijd kreeg om te studeren, en één groep die meteen naar huis mocht.

De volgende dag werden alle studenten overhoord over de toekan. De studenten die de dag ervoor getest waren, deden het stukken beter dan diegenen die naar huis waren gegaan of juist langer hadden mogen doorstuderen. Ook vragen die de dag ervoor niet gesteld waren, beantwoordden zij beter. Alleen het ophalen van informatie uit het geheugen zorgt er dus voor dat ook andere gerelateerde kennis uit het brein een ‘boost’ krijgt, zodat de stof beter wordt herinnerd.
Bron: Psychologiemagazine Februari ‘07

Wat is je geheugen?
Het geheugen is het vermogen van een mens of dier om informatie te onthouden. Het omvat drie belangrijke aspecten, namelijk de opslag, het vasthouden of bewaren en het terugzoeken van informatie. (Bron: Wikipedia)

Leren en vergeten
Leren is het proces waardoor nieuwe kennis en vaardigheden in de hersenen wordt opgeslagen. Vergeten is het proces waardoor informatie in het geheugen verloren gaat. Het is een normaal proces dat alle mensen overkomt. (Bron: Wikipedia)

De wetten van je geheugen
A. Je geheugen is een netwerk.
B. Hersenen werken zoals spieren.

Bekijk deze uitspraken. Bespreek of de uitspraak bij wet A of bij wet B hoort!

1. Hang nieuwe leerstof op aan wat je al kent, als aan een kapstok.
2. Hoe meer je een les herhaalt, hoe beter het resultaat.
3. Maak van een tekst een schema: je ziet meteen de trefwoorden en hun onderling verband.
4. Ben je moe, ziek of verdrietig, dan kun je je minder goed concentreren en daardoor minder goed onthouden wat je studeert.
5. Geheugensteuntjes helpen je verbanden te leggen: het zijn (ezels)bruggetjes!
6. Je leert een les het best dezelfde avond al eens voor de eerste keer: je herinnert je nog goed wat in de klas is gezegd en kunt je kennis daaraan koppelen!
7. Je leert gemakkelijker vijf kleine stukjes dan één heel groot.
8. Je kunt een les beter inprenten als je ze niet alleen ziet, maar ook luidop leest, overschrijft, zingt, stappend opzegt, tekent … Gebruik al je zintuigen!

Op school
Op school moet je heel wat nieuwe kennis en vaardigheden in je hersenen opslaan. Soms gaat dat vlot, soms kost dat (veel) moeite. Tijdens de lessen geven je leerkrachten heel wat tips om bepaalde stukken leerstof op een goeie manier te verwerken. Ga met die tips aan de slag!