Toets je toets

Je hebt je blauw gestudeerd en je bent zeker dat je de leerstof echt onder de knie hebt. Maar dan komt de toets …Wat vraagt de leerkracht nu? Moest je dat ook kennen?
Later blijkt dat je de vraag eigenlijk niet zo goed hebt begrepen …
Gelukkig kun je leren uit je fouten! Klaar om je toets te toetsen?

 1. Als ik de gecorrigeerde toets terugkrijg van mijn leerkracht, neem ik de tijd om alles grondig te bekijken.
 2. Ik neem de juiste leerstof en mijn voorbereiding erbij.
 3. Ik vergelijk de antwoorden op de toets met de antwoorden in mijn cursus.
 4. Bij de goede antwoorden zet ik een groen plusje. Dat staat voor: ‘Goed gedaan, doe zo voort!’
 5. De foute antwoorden probeer ik eerst in te delen in deze groepjes:
  A. Fouten die ik maakte omdat het misging bij het volgen van de les.
  B. Fouten die ik maakte omdat het misging bij het leren van de les.
  C. Fouten die ik maakte bij het maken van de toets.
 6. Ten slotte analyseer ik mijn foute antwoorden met behulp van de volgende checklist.

CHECKLIST

A. De oorzaak van de fout(en) ligt bij het volgen van de les.

 • Ik kon me niet concentreren door een storende klasgenoot I omdat ik me niet goed voelde.
 • Ik dacht vaak aan andere dingen tijdens de les.
 • Ik had mijn lesmateriaal niet (allemaal) bij me.
 • Mijn notities waren niet volledig.

Hoe zal je dit bij de volgende les anders aanpakken?

B. De oorzaak van de fout(en) ligt bij het leren van de les. > PLANNING

 • Ik wist niet dat we moesten leren.
 • Ik wist niet wat we moesten leren.
 • Ik had dat niet (genoeg) geoefend.
 • Ik had nog veel andere dingen te doen die avond; ik had niet genoeg tijd.

Hoe zal je dit bij de volgende les anders aanpakken? Enkele tips:
– dagelijks je agenda goed bekijken.
– in je planningsagenda noteren wat je wanneer zult doen.
– je toetsen als herinnering in je iPad invoeren en een melding instellen.
– je toetsen niet pas leren de avond voordien. Zo kan je nog vragen stellen in de les, kom je nooit in de problemen als er plots andere opdrachten in de agenda staan …

B. De oorzaak van de fout(en) ligt bij het leren van de les. > INHOUD

 • Ik wist niet wat we moesten leren.
 • Ik begreep die les niet.
 • Ik leerde de theorie niet correct/niet volledig.
 • Ik kende de theorie, maar kon ze niet toepassen.
 • Ik had dat niet (genoeg) geoefend.
 • Ik kende de les uit mijn hoofd, maar stelde mezelf geen vragen over de inhoud.
 • lk vroeg geen extra uitleg.
 • Ik had er geen idee van wat de leerkracht zou vragen.

Hoe zal je dit bij de volgende les anders aanpakken? Enkele tips:
– bij het studeren ook het soort opdrachten bekijken dat je in de les moest kunnen maken.
ervoor zorgen dat je alle begrippen uit de les ook begrijpt en kunt uitleggen.
– als de leraar tijdens de les extra nadruk op iets legt, duid dat dan ook aan in je cursus!
– …
Hoe je grotere pakken leerstof goed aanpakt kan je hier ook lezen.

C. De oorzaak van de fout(en) ligt bij het maken van de toets.

 • Ik begreep de vraag niet.
 • Ik antwoordde niet ter zake.
 • Ik antwoordde te bondig.
 • lk heb geen of slechte argumentatie gebruikt wanneer om mijn mening gevraagd werd.
 • Ik heb verkeerd geredeneerd; ik werkte niet volgens een methode en sloeg stappen over.
 • Ik schreef onleesbaar, ik werkte onoverzichtelijk.
 • Ik maakte spellingfouten.
 • Ik vergat een vraag te beantwoorden.
 • Ik heb niet nagelezen voordat ik afgaf.
 • Ik had tijd te kort.
 • Ik had nog wel tijd, maar wou ervan af zijn.
 • Ik was verstrooid, afgeleid, nerveus, moe, ziek.

Hoe zal je dit bij de volgende les anders aanpakken?
– Neem een horloge mee, zodat je de tijd goed in de gaten kunt houden.
– Overloop eerst je toets zodat je kunt inschatten hoeveel tijd je zult nodig hebben.
– Besteed extra aandacht aan de vraagstelling!
– Lees altijd kritisch na. Leef je dan even in in de rol van leerkracht!
– …

Merk je dat je problemen hebt met de vraagstelling? Dan vind je hier nog extra tips.