Hoe maak ik een mindmap?

Een mindmap is een soort schema. Met behulp van woorden, lijnen en pijlen, cirkels, kleuren, tekeningen … maak je een overzicht van de te kennen leerstof.

1. Schrijf het onderwerp* in het midden van een blad.
2. Ga op zoek naar de deelonderwerpen*. Voor elk nieuw deelonderwerp laat je een tak vertrekken vanuit dat midden. Aan het einde van de tak schrijf je het deelonderwerp.
3. Bij elk van de takken noteer je de belangrijkste informatie bij dat deelonderwerp.
4. Je kan ervoor kiezen op elke tak een andere kleur te geven of om elk niveau een andere kleur te geven. Je kan ook tekeningen of symbolen toevoegen.

* Deze begrippen ken je uit de lessen Nederlands!

Bron: CLB-project ‘Leerzorg’ – vzw Die-‘s-lekti-kus