Hoe leer ik woordenschat vreemde talen?

Voor het vak Frans, Engels, Latijn … moet je woordenschat instuderen. Nogal wat leerlingen beginnen gewoon met het overschrijven van de woordenlijst. Dat brengt weinig op en vraagt veel tijd. Probeer eens dit stappenplan uit.

STAP 1
Dek de kolom met de Nederlands vertaling af en overloop de woorden. Probeer elk woord te vertalen en controleer of het juist is.
– Is het juist, dan ga je naar het volgende woord.
– Is het fout, dan zet je een kruisje voor het Franse, Engels … woord.
Aan het einde van deze stap zie je aan je woordenlijst welke woorden je al kende en welke niet.

STAP 2
Doe nu het omgekeerde: dek de Franse, Engels … woorden af en controleer welke je al kent en welke niet. Zet een kruisje voor de Nederlandse vertaling als je die nog niet kende.

STAP 3
Oefen daarna schriftelijk in vijf kolommen en per vijftien woorden.
1. Maak vijf kolommen op je blad (leg je blad in de breedte).
2. Dek in je cursus de Nederlandse kolom af en noteer nu de vertaling van de eerste vijftien woorden. Verbeter (met een ander kleurtje!).
3. Leg je cursus weg en noteer naast elke Nederlands woord de Franse, Engelse … vertaling. Verbeter opnieuw (met een ander kleurtje).

STAP 4
Herhaal de voorgaande stappen tot je de woorden kent. Leer elke dag een deel van de lijst en herhaal de volgende dag en neem er een nieuw deel van de reeks bij.