Hoe begin je aan een grote brok leerstof?

Voor je begint aan het échte studeerwerk is het belangrijk dat je je eerst oriënteert en voorbereidt. De vragen hieronder kunnen je daarbij helpen.

ORIËNTEREN

 1. Wat is / zijn de titel(s) van het/de hoofdstuk(ken)?
  – Kan je daarbij zelf al vertellen waarover het zal gaan?
  – Welk(e) hoofstuk(ken) beheerste je al goed, welk(e) niet?
  – …
 2. Zijn er ondertitels bij het/de hoofdstuk(ken)?
  – Hoeveel?
  – Wat vertellen die al over het onderwerp van het hoofdstuk?
  – Welk(e) hoofstuk(ken) beheerste je al goed, welk(e) niet?
 3. Hoeveel uitgebreid is/zijn het/de hoofdstuk(ken)?
  – Zijn er meer afbeeldingen dan tekst of omgekeerd?
  – Uit hoeveel pagina’s bestaat het?
  – Is het eerder veel of eerder weinig leerstof?
 4. Zit er een logische volgorde in de hoofdstukken? Moet je ze in die volgorde leren?
  – Of kan je beginnen met het laatste deel (dat je bv. nog niet eerder moest leren voor een toets)?
  – Of kan je beginnen met het deel waar je op de vorige toets ook niet zo goed voor scoorde?
 5. Zal je veel tijd moeten spenderen om dit/deze hoofdstuk(ken) te studeren?
  – Zal je veel uit het hoofd moeten leren?
  – Moet je veel oefeningen maken?
  – …

VOORBEREIDEN

 1. Bepaal met welk deel/hoofdstuk je gaat beginnen.
  Noteer eerst wat je over het onderwerp nog weet uit de les (van een vorige toets).
 2. Zijn er woorden cursief, vet of onderstreept aangeduid?