2 Kennen en kunnen

Je leerkrachten maken vaak een onderscheid tussen kennen en kunnen. Ken jij het verschil of zou het verschil kunnen uitleggen?

Leerstof die je moet kennen, moet je vaak uit het hoofd leren. Zo moet je de Nederlandse vertaling van Franse woorden uit het hoofd kennen. Die woorden moet je kennen om nadien in het Frans te kunnen praten.
Definities van wiskundige begrippen moet je kennen. Zo moet je bv. de definitie van een driehoek kennen. Pas als je die kent (als je dus weet wat een driehoek is), zal je nadien ook in elke opdracht meetkunde driehoeken kunnen herkennen.

Als we het wat kort benoemen dan betekent kennen ‘uit het hoofd leren’ en focussen we bij kunnen op het toepassen van die kennis.