Stap 1: Weet wat je moet kennen en kunnen

  • Weet welke lessen / hoofdstukken / leerstofonderdelen je moet kennen / kunnen.
  • Weet of het een groot of een klein pakket leerstof is.
  • Weet waar je al je lesmateriaal, oefeningen en correcties kunt vinden. Via de website www.jopie.be/lerenleren/vakken/ kan je al die info per vak vinden.

 

Je leerkrachten maken vaak een onderscheid tussen kennen en kunnen. Ken jij het verschil of zou het verschil kunnen uitleggen?

Leerstof die je moet kennen, moet je vaak uit het hoofd leren. Zo moet je de Nederlandse vertaling van Franse woorden uit het hoofd kennen. Die woorden moet je kennen om nadien in het Frans te kunnen praten.
Definities van wiskundige begrippen moet je kennen. Zo moet je bv. de definitie van een driehoek kennen. Pas als je die kent (als je dus weet wat een driehoek is), zal je nadien ook in elke opdracht meetkunde driehoeken kunnen herkennen.

Als we het wat kort benoemen dan betekent kennen ‘uit het hoofd leren’ en focussen we bij kunnen op het toepassen van die kennis.

>>> Terug naar het stappenplan.